12

Пропозиція легалізувати коноплі не обмежується лише медициною, інвестиції побачили в інших галузях.

На сайті Верховної Ради з’явився текст законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науково-технічній діяльності та промисловості».

Законопроект зареєстровано під № 4553.

Первісно на сайті Верховної Ради було зазначено, що ініціатором законопроекту виступив народний депутат Михайло Радуцький, голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Головним комітетом, який буде вивчати доцільність законопроекту, було визначено комітет з питань правоохоронної діяльності.

Згодом фамілія Радуцького дивним чином зникла із переліку авторів законопроекту, а також був змінений головний комітет. Замість комітету, який очолює Денис Монастирський, його розгляне комітет, який очолює Михайло Радуцький.

Що саме записано в законопроекті.

 

  1. Право громадян на охорону здоров’я передбачає застосування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та рослин, які містять наркотичні речовини та психотропні засоби, дозволені до використання у медичній практиці, у порядку, визначеному законом, з метою належного забезпечення прав пацієнтів на охорону здоров’я.
  1. Лікарські коноплі – це сорти рослин роду коноплі (Cannabis), вміст тетрагідроканабінолу у висушеній соломі яких перевищує 1 відсоток;

промислові коноплі – сорти рослин роду коноплі (Cannabis), вміст тетрагідроканабінолу у висушеній соломі яких не перевищує 1 відсоток;

препарат – суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів, та (або) психотропних речовин, та (або) прекурсорів, та (або) рослин, що включені до Переліку, чи одержаних із них речовин, і обіг яких регулюється Законом;

  1. Йдеться не тільки про солому, але й про смоли канабісу, екстракти і настойки.
  1. Щодо препаратів, що містять малі кількості наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та (або) прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, а також лікарських конопель чи отриманих із них речовин, щодо яких немає ризику зловживання, або такий ризик незначний, і з яких зазначені засоби чи речовини не можна вилучити легкодоступними способами в кількості, за якої можливе зловживання, можуть не застосовуватися деякі заходи контролю.
  1. До наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не належать товари, які вироблені (виготовлені) з рослин роду коноплі (Cannabis), продукти переробки таких рослин, якщо вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі таких товарів чи продуктів переробки не перевищує обмеження, встановлені Законом для промислових конопель.
  1. Будь-яка інша діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і рослин забороняється.
  1. Ліцензуванню підлягають такі види діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, включених до Переліку (крім промислових конопель), розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку.

Ліцензії на культивування лікарських конопель видаються у розрахунку: одна ліцензія – на одну тисячу рослин, якщо таку кількість рослин, на яку видається ліцензія, не збільшено центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у порядку та на підставах, визначених ліцензійними умовами провадження відповідного виду господарської діяльності.

При цьому необхідність мати свідоцтво (посвідчення, сертифікат спеціаліста), що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи – підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується, із закону виключається.

Законопроект також містить необхідність мати чисельну кількість дозволів, договорів, рішень для здійснення такої діяльності. Дозволи не потрібні Національній Поліції, СБУ та податковій.

Цікаво, що діяльність зі зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення промислових конопель та продуктів їх переробки (за умови, що вміст тетрагідроканабінолу у сухій масі таких продуктів переробки не перевищує обмеження, встановлені цим Законом для промислових конопель), здійснюється суб’єктами господарювання всіх форм власності без необхідності отримання ліцензії, якщо інше не передбачено цим Законом.

Із метою отримання медичної допомоги пацієнт, який в’їжджає на територію України, виїжджає з території України або прямує через територію України, може ввозити на територію України, вивозити з території України або перевозити через територію України наркотичні засоби та (або) психотропні речовини, а також рослини роду коноплі (Cannabis) чи вироблені (виготовлені) з них препарати в обсязі, що не перевищує обсяг, визначений рецептом лікаря, виданий такому пацієнтові, та без необхідності отримання дозволу.

  1. Забороняється культивування рослин, що містять малі кількості наркотичних речовин (крім лікарських конопель), а також промислових конопель:

– в межах населених пунктів;

– на відстані менше ніж 0,5 кілометра від населених пунктів, автомобільних доріг загального користування державного значення та залізничних шляхів сполучення;

– на відстані менше ніж 3 кілометри від міст загальнодержавного і обласного значення, а також від державного кордону України;

– суб’єктам (їх уповноваженим та пов’язаним із ними особам), які порушили вимоги цієї статті, – впродовж п’яти років з дати встановлення факту такого порушення.

  1. Зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, рослин та вироблених (виготовлених) із них препаратів без використання спеціальних приміщень та (або) обладнання буде дозволятися здійснювати фізичній особі, яка придбала такі психотропні речовини та (або) прекурсори, та (або) рослини, та (або) вироблені (виготовлені) з них препарати з метою застосування в медичних цілях, в обсязі, що не перевищує обсяг таких наркотичних засобів, речовин, прекурсорів, рослин чи препаратів, дозволений для такої особи за одним рецептом, виданим їй лікарем.
  2. Національна поліція наділяється правом в межах компетенції здійснювати контроль та вживати заходів щодо запобігання та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вироблених (виготовлених) з них препаратів. Сьогодні Закон «Про Національну поліцію» наділяє її повноваженнями лише приймати на зберігання наркотики та знищувати їх, а також перевіряти документи громадян, якщо в них є наркотичні засоби.

Внесення законопроекту Радуцький пояснює необхідністю забезпечити доступ населення до необхідних методів лікування та лікарських засобів.

Серед актуальних проблем розвитку медичної науки і системи охорони здоров’я в Україні, з-поміж іншого, є питання, що стосуються, зокрема, серед таких питань і відсутності належного нормативного регулювання поводження з речовинами, які за міжнародно-правовою класифікацією належать до наркотичних і психотропних, але при цьому вкрай необхідні для забезпечення якісних медичних послуг, запобігання стражданням пацієнтів та допомоги їх одужанню від складних захворювань. В Україні це питання особливо актуальне для таких категорій осіб, як: діти з фармрезистентними формами епілепсії, онкохворі, хворі, що потребують паліативної допомоги, а також ветерани війни з посттравматичним стресовим розладом.

Станом на сьогодні українські науковці навіть не можуть вільно досліджувати канабіноїди, оскільки всі антагоністи ендоканабіноїдної системи входять до списку речовин, що не можуть бути використані в науковій діяльності; в Україні досі існує необґрунтована адміністративна та кримінальна відповідальність за виробництво усіх без винятку конопель. Так, переважна частина засуджень за порушення пов’язана з незаконним обігом наркотиків, відбувається на підставі зберігання наркотиків у кількості, за яку в більшості країн ЄС не передбачено навіть адміністративної відповідальності.

Окремо від доцільності спрощення обігу конопель для їх застосування в медичних цілях нардепи нагадують про те, що використання конопель поширене, серед іншого, в таких галузях, як: виготовлення паперу, одягу, текстильних волокон, а також у паливно-енергетичній сфері.

До того ж коноплі є екологічно чистим будівельним матеріалом (плити, теплоізоляція, наповнювач для бетону та інше), а споруджені із застосуванням конопель будинки вимагають менших затрат енергії на будівництво і потребують меншої кількості палива для обігріву, ніж традиційні.

При цьому самі ж вони визнають, що комплексно оцінити прибутковість промислового використання доволі важко, оскільки галузь досі існувала у мікромасштабах. Одночасно нардепи повідомляють: нібито зараз можна зважити на якісь факти, які свідчать, що використання конопель у світі приносить країнам величезні доходи, а також сприяє притоку до них інвестицій.

Раніше Міністерство юстиції затвердило нову інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.