113

Зразок статуту приватного підприємства в редакції 2023 року

Вимоги до статутів приватних підприємств

Правове становище приватних підприємств визначене законодавством лише фрагментарно.

Відповідно до ст. 57 Господарського кодексу України, статут суб’єкта господарювання (а отже, і приватного підприємства) повинен містити наступні відомості:

  1. про найменування;

  2. про мету і предмет діяльності;

  3. про розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів;

  4. про органи управління і контролю, їх склад і компетенцію, порядок прийняття ними рішень;

  5. про порядок формування майна;

  6. про порядок розподілу прибутків та збитків;

  7. про умови реорганізації та ліквідації суб’єкта господарювання;

  8. інші відомості, пов’язані з особливостями організаційної форми суб’єкта господарювання.

Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству (ч. 4 ст. 57 Господарського кодексу України).

При складенні статуту приватного підприємства важливим є забезпечення відповідності відомостей у ньому відомостям, зазначеним в інших документах, що подаються державному реєстратору, відомостям, що вже містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, а також відсутність орфографічних та арифметичних помилок.

Чи потрібно засвідчувати справжність підписів у нотаріуса?

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», справжність підпису засновника при створенні юридичної особи не підлягає обов’язковому нотаріальному засвідченню. Однак відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновником,

Партрнери: – Адвокатське бюро «Довженко та партнери”

Світ документів – онлайн 

Українські документи – UkrDOC

Онлайн платформа – Прямі інвестиції в бізнес