12

 

З 1 січня 2021 року набрав чинності Закон України від 15 грудня 2020 року № 1082-IX (далі за текстом – Закон), яким затверджено Державний бюджет України на 2021 рік.

Як відомо, Законом, серед інших важливих показників, затверджено розмір мінімальної заробітної плати, зокрема (ст. 8):

у місячному еквіваленті він складає: з 1 січня 2021 року – 6 000 гривень (у 2020 році – 4 723 гривень), з 1 грудня – 6 500 гривень;

у погодинному: з 1 січня 2021 року – 36,11 гривні (у 2020 році – 28,31 гривня), з 1 грудня – 39,12 гривні.

Відповідно, з 1 січня 2021 року до 1 грудня 2021 року згідно зі ст. 265 Кодексу законів про працю України (затвердженого Законом УРСР від 10 грудня 1971 року № 322-VIII) посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

— неоформлення працівника та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків  у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (тобто – 60 000 гривень), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку 13 груп, застосовується попередження;

— за вчинення порушення (неоформлення працівника та виплати заробітної плати без сплати ЄСВ та відповідних податків), повторно протягом 2х років з дня виявлення порушення  у 30-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (180 000 гривень), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;

— порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за 1 місяць, виплата їх не в повному обсязі у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (18 000 гривень), встановленої законом на момент виявлення порушення;

— недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці  у 2-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (12 000 гривень), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення;

— недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України від 25 березня 1992 року № 2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу», від 12 грудня 1991 року № 1975-XII «Про альтернативну (невійськову) службу», від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,  у 4-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (24 000 гривень), встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, стосовно якого скоєно порушення, а до юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю та є платниками єдиного податку 1-3 груп, застосовується попередження;

— недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні  у 3-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (18 000 гривень), встановленої законом на момент виявлення порушення;

 недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працюпри проведенні перевірки з питань виявлення неоформлення працівника і виплати заробітної плати без сплати ЄСВ та відповідних податків,  у 16-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (96 000 гривень), встановленої законом на момент виявлення порушення;

— порушення інших вимог законодавства про працю, крім усіх, зазначених вище у розмірі 1 мінімальної заробітної плати (6 000 гривень) за кожне таке порушення. За вчинення такого порушення повторно протягом року з дня виявлення  у 2-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (12 000 гривень) за кожне таке порушення.

 

Адвокат Андрій Шабельніков