ОНЛАЙН-СЕРВІС ЮРИДИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

Договір про надання послуг: юридичні та соціальні особливості укладення

908

Договір про надання послуг: юридичні та соціальні особливості укладення

Одними з найпоширеніших правовідносин, які виникають у сучасному суспільстві, є відносини, пов’язані із наданням послуг.

Надання послуг охоплює ті сфери суспільного життя, де замовник отримує користь саме в процесі споживання певної послуги. Це й є головною відмінністю послуг від виконання робіт, у яких важливим є кінцевий результат.

Проте слід пам’ятати, що замовлення тієї чи іншої послуги без укладення договору, не гарантує замовнику ані якості, ані вчасності її надання, що, в свою чергу, може призвести до виникнення спору між замовником та виконавцем (надавачем) послуги.

Тим більше, якщо Вам пропонують здійснити 100% передоплату за послугу без зайвих формальностей у вигляді укладення договору, існує ризик, що така послуга існує лише на папері, а виконавець ніколи не мав на меті її надавати.

Звичайно, дуже багато договорів укладаються у спрощеній формі, зокрема, коли Ви відвідуєте цирульню або користуєтесь послугами гіда під час відвідування музею тощо.

То ж, щоб не попасти у тенета шахраїв, пропонуємо звернути увагу на декілька важливих особливостей та юридичних тонкощів, особливо, якщо послуга, яку Ви маєте намір замовити, перевищує принаймні 1 прожитковий мінімум на одну особу, що з 01.01.2022 року становить 2393 грн.

Главою 63 Цивільного кодексу України визначено загальні положення про послуги та договір, які слід враховувати замовнику.

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Виконавець повинен надати послугу особисто, якщо інше не передбачено відповідним договором між сторонами.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

У разі неможливості виконати договір про надання послуг, що виникла не з вини виконавця, замовник зобов’язаний виплатити виконавцеві розумну плату. Якщо неможливість виконати договір виникла з вини замовника, він зобов’язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом.

Істотними умовами договору про надання послуг, виходячи з глави 63 Цивільного кодексу України є: предмет договору, права та обов’язки сторін (Замовника та Виконавця), порядок здійснення оплати та розрахунків за Договором, строк договору, відповідальність сторін у випадку невиконання чи неналежного виконання умов договору, умови припинення, зміни, розірвання договору про надання послуг.

Окрім того, Ваші права та інтереси як споживача послуг охороняються Законом України «Про захист прав споживачів».

Зокрема, стаття 10 зазначеного Закону визначає права споживачів у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг).

Закон вказує, що споживач має право відмовитися від договору про надання послуг і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов’язань за договором.

Якщо значну частину обсягу послуги (понад сімдесят відсотків загального обсягу) вже було виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини послуги, що залишилася.

Якщо під час надання послуг стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами договору, споживач має право призначити виконавцю відповідний строк для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений строк – розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця.

У разі виявлення недоліків у наданій послузі, споживач має право на свій вибір вимагати:

1) безоплатного усунення недоліків у наданій послузі у розумний строк;

2) відповідного зменшення ціни наданої послуги;

3) відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків наданої послуги своїми силами чи із залученням третьої особи;

4) реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.

Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання/отримання наданої послуги або під час її надання, а в разі неможливості виявлення недоліків під час приймання наданої послуги – протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом двох років з дня прийняття наданої послуги, у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором.

За наявності у послузі істотних недоліків, споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

У разі коли виконавець прострочує надання послуги згідно з договором, за кожний день (кожну годину, якщо тривалість прострочення визначено у годинах) прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості послуги, якщо інше не передбачено законодавством. У разі коли вартість послуги не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох відсотків загальної вартості замовлення.

Сплата виконавцем неустойки (пені), встановленої в разі невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного виконання зобов’язання, не звільняє його від виконання зобов’язання в натурі.

Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов’язання та недоліки у наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили.

Про відступи від умов договору та інші недоліки у послузі, що не могли бути виявлені при звичайному способі її прийняття, споживач зобов’язаний повідомити виконавцеві не пізніше трьох діб після їх виявлення.

Виконавець залежно від характеру і специфіки наданої послуги зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання надання послуги, або відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надіслати електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.

Якщо після укладення договору стане очевидним, що послуги, зважаючи на їх ціну (вартість) та характеристики або інші обставини, явно не задовольнятимуть інтереси або вимоги споживача, виконавець зобов’язаний негайно повідомити про це споживача.

Виконавець зобов’язаний таким же чином повідомити споживача, якщо вартість послуг може істотно зрости, ніж можна було очікувати під час укладення договору.

Споживач має право відмовитися від договору про надання послуг без штрафних санкцій з боку виконавця у разі виникнення обставин, передбачених в абзацах першому та другому цієї частини.

 

Якщо Вам необхідно здійснити юридичну оцінку ризиків перед укладенням будь-якого договору, або підготувати договір з умовами, що найбільш відповідають Вашим інтересам, зверніться за допомогою до фахівців.

Адвокати та юристи Адвокатського бюро «Довженко та партнери» мають великий практичний досвід та допоможуть Вам зробити правильний вибір та заощадити Ваш час і кошти.

Також на Інтернет-ресурсі “Світ документів-онлайн” Ви маєте можливість придбати зразки готових юридичних документів: зразки договорів, позовних заяв, скарг, заяв та клопотань, та пакетні пропозиції для Вашого бізнесу.

Договір про надання послуг: юридичні та соціальні особливості укладення

15

Договір про надання послуг: юридичні та соціальні особливості укладення

Договір про надання послуг: юридичні та соціальні особливості укладення

Одними з найпоширеніших правовідносин, які виникають у сучасному суспільстві, є відносини, пов’язані із наданням послуг.

Надання послуг охоплює ті сфери суспільного життя, де замовник отримує користь саме в процесі споживання певної послуги. Це й є головною відмінністю послуг від виконання робіт, у яких важливим є кінцевий результат.

Проте слід пам’ятати, що замовлення тієї чи іншої послуги без укладення договору, не гарантує замовнику ані якості, ані вчасності її надання, що, в свою чергу, може призвести до виникнення спору між замовником та виконавцем (надавачем) послуги.

Тим більше, якщо Вам пропонують здійснити 100% передоплату за послугу без зайвих формальностей у вигляді укладення договору, існує ризик, що така послуга існує лише на папері, а виконавець ніколи не мав на меті її надавати.

Звичайно, дуже багато договорів укладаються у спрощеній формі, зокрема, коли Ви відвідуєте цирульню або користуєтесь послугами гіда під час відвідування музею тощо.

То ж, щоб не попасти у тенета шахраїв, пропонуємо звернути увагу на декілька важливих особливостей та юридичних тонкощів, особливо, якщо послуга, яку Ви маєте намір замовити, перевищує принаймні 1 прожитковий мінімум на одну особу, що з 01.01.2022 року становить 2393 грн.

Главою 63 Цивільного кодексу України визначено загальні положення про послуги та договір, які слід враховувати замовнику.

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Виконавець повинен надати послугу особисто, якщо інше не передбачено відповідним договором між сторонами.

Якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

У разі неможливості виконати договір про надання послуг, що виникла не з вини виконавця, замовник зобов’язаний виплатити виконавцеві розумну плату. Якщо неможливість виконати договір виникла з вини замовника, він зобов’язаний виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не встановлено договором або законом.

Істотними умовами договору про надання послуг, виходячи з глави 63 Цивільного кодексу України є: предмет договору, права та обов’язки сторін (Замовника та Виконавця), порядок здійснення оплати та розрахунків за Договором, строк договору, відповідальність сторін у випадку невиконання чи неналежного виконання умов договору, умови припинення, зміни, розірвання договору про надання послуг.

Окрім того, Ваші права та інтереси як споживача послуг охороняються Законом України «Про захист прав споживачів».

Зокрема, стаття 10 зазначеного Закону визначає права споживачів у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг).

Закон вказує, що споживач має право відмовитися від договору про надання послуг і вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов’язань за договором.

Якщо значну частину обсягу послуги (понад сімдесят відсотків загального обсягу) вже було виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини послуги, що залишилася.

Якщо під час надання послуг стане очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами договору, споживач має право призначити виконавцю відповідний строк для усунення недоліків, а в разі невиконання цієї вимоги у визначений строк – розірвати договір і вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок виконавця.

У разі виявлення недоліків у наданій послузі, споживач має право на свій вибір вимагати:

1) безоплатного усунення недоліків у наданій послузі у розумний строк;

2) відповідного зменшення ціни наданої послуги;

3) відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків наданої послуги своїми силами чи із залученням третьої особи;

4) реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.

Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання/отримання наданої послуги або під час її надання, а в разі неможливості виявлення недоліків під час приймання наданої послуги – протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом двох років з дня прийняття наданої послуги, у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором.

За наявності у послузі істотних недоліків, споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

У разі коли виконавець прострочує надання послуги згідно з договором, за кожний день (кожну годину, якщо тривалість прострочення визначено у годинах) прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості послуги, якщо інше не передбачено законодавством.

У разі коли вартість послуги не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох відсотків загальної вартості замовлення.

Сплата виконавцем неустойки (пені), встановленої в разі невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного виконання зобов’язання, не звільняє його від виконання зобов’язання в натурі.

Виконавець не несе відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов’язання та недоліки у наданих послугах, якщо доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії непереборної сили.

Про відступи від умов договору та інші недоліки у послузі, що не могли бути виявлені при звичайному способі її прийняття, споживач зобов’язаний повідомити виконавцеві не пізніше трьох діб після їх виявлення.

Виконавець залежно від характеру і специфіки наданої послуги зобов’язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання надання послуги, або відтворити на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу споживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надіслати електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.

Якщо після укладення договору стане очевидним, що послуги, зважаючи на їх ціну (вартість) та характеристики або інші обставини, явно не задовольнятимуть інтереси або вимоги споживача, виконавець зобов’язаний негайно повідомити про це споживача.

Виконавець зобов’язаний таким же чином повідомити споживача, якщо вартість послуг може істотно зрости, ніж можна було очікувати під час укладення договору.

Споживач має право відмовитися від договору про надання послуг без штрафних санкцій з боку виконавця у разі виникнення обставин, передбачених в абзацах першому та другому цієї частини.

Якщо Вам необхідно здійснити юридичну оцінку ризиків перед укладенням будь-якого договору, або підготувати договір з умовами, що найбільш відповідають Вашим інтересам, зверніться за допомогою до фахівців.

 

 

 

Адвокати та юристи Адвокатського бюро «Довженко та партнери» мають великий практичний досвід та допоможуть Вам зробити правильний вибір та заощадити Ваш час і кошти.

Також на Інтернет-ресурсі “Світ документів-онлайн” Ви маєте можливість придбати зразки готових юридичних документів: зразки договорів, позовних заяв, скарг, заяв та клопотань, та пакетні пропозиції для Вашого бізнесу.