18

Частиною першою ст.1 Закону України «Про фермерське господарство» передбачено, що фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.
Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї, відповідно до закону
Відповідно до ст.4 Закону України «Про фермерське господарство», Головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в Статуті особа. Голова фермерського господарства представляє фермерське господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами чи їх об’єднаннями відповідно до закону.
Голова фермерського господарства укладає від імені господарства угоди та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до законодавства України.
Голова фермерського господарства може письмово доручати виконання своїх обов’язків одному з членів господарства або особі, яка працює за контрактом.
У відповідності до Листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 08.08.2008 р. N 6784 «Про надання роз’яснення», члени фермерського господарства не є його засновниками.

Згідно з ст.27 Закону України «Про фермерське господарство», у разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).

Таким чином, враховуючи положення Закону України “Про фермерське господарство”, трудовий договір (контракт) укладається з особами, які залучаються до роботи в фермерському господарстві, та які не являються членами такого фермерського господарства.

Крім того, звертаю Вашу увагу на той факт, що відповідно до чинного законодавства, не має обмежень щодо участі однієї особи в створенні декількох підприємств, в тому числі фермерських господарствах.

Отже, проаналізувавши норми діючого законодавства, можна дійти висновку, що особа якає є головою фермерського господарства, може бути керівником в іншому фермерському господарстві, яке планується створити, з наступним порядком оформлення :
1) Якщо голова діючого фермерського господарства буде Засновником нового фермерського господарства, та Статутом нового господарства передбачатиметься, що головою є Засновник
2) Якщо голова діючого фермерського господарства буде членом нового господарства, та Статутом нового господарства передбачатиметься, що головою може бути член фермерського господарства (не Засновник).
3) Якщо голова діючого фермерського господарства не являтиметься членом фермерського господарства, яке планується створити, він може бути керівником нового господарства за трудовим договором (контрактом).

Джерела:

1. Закон України «Про фермерське господарство» №973-IV від 19.06.2003р. (із останніми змінами внесеними згідно із Законом України №5462-VI від 16.10.2012р.)
2. Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 08.08.2008 р. N 6784 «Про надання роз’яснення»

Джерело