15

Відносини в сфері організації діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні регулюються Законом України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» №1561-VI від 25 червня 2009 року (із змінами та доповненнями).
Відповідно до ст.7 вказаного Закону, Оптовий ринок сільськогосподарської продукції повинен забезпечувати надання послуг, необхідних для здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією, на постійній і регулярній основі. Послуги оптових ринків сільськогосподарської продукції надаються на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством.
Правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції розробляються кожним окремим оптовим ринком сільськогосподарської продукції на підставі Типових правил роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції.
Типові правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 19.02.2010 №73.
Відповідно до п.3.1 Типових правил, Торги проводяться за заявкою продавця.
Заявка продавця – письмове повідомлення продавцем адміністрації ОРСП про бажання реалізувати належну йому партію (партії) сільськогосподарської продукції на торгах, в якому зазначаються початкова вартість партії (партій) сільськогосподарської продукції, що виставляється на торги, її характеристика та інші відомості, які вважатиме за необхідне вказати продавець.
До заявки продавця додаються:
а) для фізичних осіб: копія сторінок паспорта, що містять інформацію про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження фізичної особи, серію і номер, дату видачі паспорта та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (картки фізичної особи – платника податків);
б) для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
Згідно з п.3.2 Типових правил, продавець укладає із адміністрацією ОРСП договір на надання послуг з організації торгів, яким доручає ОРСП реалізувати партію (партії) сільськогосподарської продукції.
Відповідно до п.7.1 Типових правил, продаж сільськогосподарської продукції на території ОРСП здійснюється з додержанням цих Типових правил, Ветеринарно-санітарних правил для ринків, затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 04.06.96 N 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.06.96 за N 314/1339 (далі – Ветеринарно-санітарні правила для ринків), та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері діяльності ОРСП. На території ОРСП не допускається здійснення продажу сільськогосподарської продукції без документів, що підтверджують її безпечність та якість.
Товариству з обмеженою відповідальністю “Ринок сільськогосподарської продукції “Столичний” надано статус оптового ринку сільськогосподарської продукції, на підставі Наказу Міністерства аграрної політики України №625 від 07.10.2010.
Оптовий ринок сільськогосподарської продукції, може передбачити додаткові документи, які має надати продавець сільськогосподарської продукції для укладення договору про надання послуг.
Тому, на підставі вищевикладеного, відповідно до норм чинного законодавства, фермерське підприємство має подати до адміністрації оптового ринку сільськогосподарської продукції – заявку продавця, копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, та документи про безпечність та якість сільськогосподарської продукції, що пропонується до продажу.

Джерела:

1. Закон України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції» №1561-VI від 5 червня 2009 року (із останніми змінами внесеними згідно із Законом України №406-VII від 4 липня 2013 року)
2. Типові правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 19.02.2010 №73

Джерело