28
Аграрний напрям для України — один з найбільш перспективних і активно функціонуючих. Тому багато бізнесменів дивляться в бік сільського господарства. Формат роботи може бути різний: від знайомих усім ТОВ до фермерських господарств. «Обмеженим» товариствам приділяють увагу достатньо часто, а ось створення фермерського господарства викликає запитання. Тому пропонуємо вам разом з нами розібратися: як створити фермерське господарство? У цьому матеріалі визначимося з юридичними нюансами. А в наступних статтях поговоримо про трудові відносини у фермерських господарствах, приділимо увагу бухгалтерському і податковому обліку і розглянемо безліч інших питань.

Що таке фермерське господарство?

Фермерське господарство (ФГ) — це передусім підприємницька діяльність громадян. Полягає вона в тому, що ці самі громадяни виготовляють товарну сільгосппродукцію, здійснюють її переробку і реалізацію з метою отримання прибутку. До того ж ця підприємницька діяльність проводиться на земельних ділянках, наданих громадянам у власність та/або користування (у тому числі в оренду) для ведення фермерського господарства, товарного сільгоспвиробництва або особистого селянського господарства.

Отже, для створення ФГ нам потрібно вирішити декілька ключових завдань:

1) визначитися з формою ФГ;

2) знайти і зібрати членів ФГ;

3) призначити голову ФГ;

4) знайти землю для здійснення ФГ своєї діяльності;

5) пройти державну реєстрацію.

Далі поговоримо про деякі особливості наших пунктів.

Форма фермерського господарства

Спеціальний Закон про ФГ виділяє 3 форми фермерських господарств (див. у таблиці нижче).

Форми фермерських господарств

№ з/п

Форма ФГ

Примітка

1

Сімейне ФГ — юридична особа

Членами такого ФГ виступають виключно члени однієї сім’ї в розумінні ст. 3 СКУ (див. далі).

Ця юридична особа також діє на підставі статуту.

Зміст останнього такий же, як і у ФГ — юридичних осіб з п. 1 цієї таблиці

2

ФГ — юридична особа

Юридична особа, що діє на підставі статуту.

Членами ФГ є члени сім’ї і родичі в розумінні ст. 3 Закону про ФГ (див. далі).

У статуті обов’язково зазначаються (ч. 4 ст. 1 Закону про ФГ): (1) найменування товариства; (2) його місцезнаходження (адреса); (3) предмет і мета діяльності; (4) порядок формування майна (складеного капіталу); (5) органи управління; (6) порядок прийняття рішень органами управління; (7)порядок входу і виходу з господарства.

Також у статуті можуть прописуватися інші положення, що не суперечать законодавству України

3

Сімейне ФГ без створення юридичної особи*

Створюється на базі ФОП. Членами такого ФГ є тільки ФОП і члени його сім’ї в розумінні ст. 3 СКУ(див. далі). Діяльність цих суб’єктів регулюється спеціальним договором між ФОП і членами його сім’ї.

Договір можна вважати аналогом статуту. Цей документ обов’язково посвідчується нотаріально (ч. 2 ст. 81 Закону про ФГ) і повинен у собі містити (ч. 5 ст. 81 Закону про ФГ): (1) найменування господарства; (2) його місцезнаходження (адресу); (3) мету і види діяльності господарства; (4) порядок прийняття рішень і координації спільної діяльності членів господарства; (5) правовий режим спільного майна членів господарства; (6) порядок покриття витрат господарства; (7) порядок розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами; (8) порядок входу в ФГ і виходу з нього; (9) трудові відносини членів господарства; (10) інші положення, що не суперечать чинному законодавству.

Договір підписується ФОП, з одного боку, і членами сім’ї — фермерами — з іншого

* Не плутайте цю форму ФГ з особистим селянським господарством (ОСГ). Діяльність ОСГ не є підприємницькою. Такі суб’єкти не потребують державної реєстрації.

Спірним залишається питання існування ФГ-ФОП без додатка «сімейний».

Якщо підходити до тексту Закону про ФГ формально, то така форма господарств може існувати. Але прямо у законодавстві про них все ж нічого не сказано.

До того ж податківці прямо вказують на те, що ФОП-ФГ можуть існувати тільки у статусі сімейного господарства (див. лист ДФСУ від 03.05.2017 р. № 10961/7/99-99-13-02-01-17).

Також зверніть увагу: незалежно від форми, ФГ повинно мати своє найменування.

Засновники, члени & голова фермерського господарства

Хто може створити ФГ?На створення свого ФГ має право кожен дієздатний громадянин України, що досяг 18 років (ч. 1 ст. 5 Закону про ФГ).

При цьому засновувати своє «ранчо» ☺ може як один, так і декілька громадян. Головне, щоб усі засновники були родичами або членами сім’ї відповідно до закону.

Зверніть увагу, йдеться виключно про фізичних осіб. При цьому іноземці й особи без громадянства не беруться до уваги.

Хто може бути членом ФГ?До членів ФГ підхід особливий. Передусім усе залежить від того, який тип фермерського господарства ви оберете.

Якщо це буде сімейне ФГ (пп. 1 і 3 нашої таблиці), то його членами можуть бути виключно члени сім’ї в розумінні ст. 3 СКУ.

Це особи, які спільно мешкають, пов’язані загальним побутом, мають взаємні права й обов’язки.

Щодо звичайних ФГ (без додатка «сімейний») керуємося ст. 3 Закону про ФГ.

Тут членами можуть бути: подружжя, їх батьки, діти (що досягли 14 років), інші члени сім’ї та родичі.

Для цілей Закону про ФГ до членів сім’ї і родичів голови ФГ належать дружина (чоловік), батьки, діти, бабуся, дідусь, прабабуся, прадідусь, онуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні й двоюрідні брати і сестри, дядько, тітка, племінники як голови ФГ, так і його дружини (її чоловіка), а також особи, що перебувають у родинних стосунках першого ступеня споріднення з усіма зазначеними вище членами сім’ї і родичами (батьки такої особи і батьки чоловіка або дружини, її чоловік або його дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або його дружини, у тому числі усиновлені ними діти).

Зверніть увагу:

членами будь-якого ФГ не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом)

Але це не означає, що фермерським господарствам заборонено залучати працівників на підставі трудового договору або контракту. Детальніше про трудові відносини у ФГ читайте на с. 12 цього номера.

Голова ФГ.По суті, голова — це той же директор. Він виступає від імені ФГ, укладає договори і здійснює інші юридично значимі дії.

Головою сімейного ФГ-юрособи може бути тільки член відповідної сім’ї (детальніше див. на с. 12). А для сімейного ФГ без створення юрособи — член сім’ї, зареєстрований ФОП і зазначений у договорі про створення господарства (ч. 3 ст. 81 Закону про ФГ). Інші ж форми ФГ можуть призначити головою як свого засновника, так і інших осіб (не членів ФГ). Головне, щоб ці «інші» були зазначені в статуті (ч. 1 ст. 4 Закону про ФГ).

Складений капітал

До складу майна ФГ (складений капітал) можуть входити: будівлі, споруди, матеріальні цінності, цінні папери, продукція ФГ, отримані доходи, інше майно, придбане на підставах, не заборонених законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі інтелектуальної власності), грошові кошти (ст. 19 Закону про ФГ).

Зверніть увагу: тут ідеться про ФГ — юридичних осіб. Саме в них може бути складений капітал. Але використовувати майно, перелічене в ст. 19 Закону про ФГ, може і фермерське господарство — ФОП.

Майнові права, які входять у складений капітал ФГ, передаються останньому на визначений у статуті строк. Тож якщо хтось із членів ФГ планує внести, наприклад, право користування земельною ділянкою, то не забудьте в статуті прописати строки користування цим правом.

Майно ФГ належить йому на праві власності.

Основа всього — земля

Ми з вами вже з’ясували, що без земельної ділянки фермерське господарство існувати ніяк не може. До того ж наявність у власності або в користуванні в громадян — засновників ФГ земельних ділянок — обов’язкова умова для державної реєстрації (ст. 8 Закону про ФГ).

Землями ж ФГ можуть виступати земельні ділянки, які (ч. 1 ст. 31 ЗКУ, ч. 1 ст. 12 Закону про ФГ):

1) перебувають у приватній власності членів ФГ;

2) перебувають у власності ФГ як юридичної особи;

3) використовуються ФГ на умовах оренди.

Якщо ми говоримо про право власності членів ФГ (п. 1 нашого списку), то фізичні особи можуть її отримати (приватизувати) безкоштовно.

Так, відповідно до п. «а» ч. 1 ст. 121 ЗКУ громадяни України мають право отримати безкоштовно земельні ділянки із земель держ- або комунальної власності для ведення ФГ у розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільгосппідприємств, розміщених на території сільської, селищної, міської ради, де розташоване ФГ.

Якщо на цій території декілька сільгосппідприємств, то визначається середній розмір частки (паю) за цими підприємствами. А ось якщо сільгосппідприємства на відповідній території відсутні, то розмір такої частки (паю) визначається як середній по району.

При цьому брати участь у публічних торгах не потрібно (ч. 3 ст. 134 ЗКУ).

Перелік документів для отримання земельної ділянки для ведення ФГ передбачений ч. 6 ст. 118 ЗКУ. Зауважте: крім усього іншого, майбутньому фермерові потрібно мати досвід роботи в сільському господарстві або освіту, отриману в аграрному навчальному закладі. Перелік документів, які підтверджують відповідний досвід роботи, передбачений постановою № 584 (ср. 025069200). І серед них не лише виписка з трудової книжки.

Якщо ФГ (п. 2 нашого списку) захоче отримати держ- або комунальну землю у власність, то за неї доведеться поборотися на публічних торгах.

Проте зверніть увагу: на сьогодні діє заборона на купівлю-продаж земельних ділянок сільгосппризначення держ- і комунальної власності (п.п. «а» п. 15 розд. Х ЗКУ). Ба більше, виходить, що землі, призначені для сільськогосподарського товарного виробництва, ФГ у власність теж не отримає. І так буде, щонайменше, до 01.01.2019 р. (див. п.п. «б» п. 15 розд. Х ЗКУ).

Але можна вчинити по-іншому.

Оскільки ФГ має право використовувати землі своїх членів, то можна:

а) оформити право користування землею договором оренди між ФГ і членом ФГ та актом приймання-передачі (до речі, в оренду можуть передаватися і паї);

б) включити в статут положення про те, що член ФГ передає свою землю в користування такому господарству на підставі ч. 2 ст. 12 Закону про ФГ (при цьому оформивши передачу земельної ділянки актом приймання-передачі).

Передати господарству в користування можна і земельні ділянки, які у членів ФГ перебувають в оренді (детальніше про це див. на с. 10).

Державна реєстрація

ФГ підлягає держреєстрації як юридична особа або ФОП. Порядок проведення цієї процедури (у тому числі і для ФГ) передбачений Законом № 755.

Перелік необхідних документів практично той же, що і для державної реєстрації класичного суб’єкта господарювання.

Для юридичних осіб:

1) заява (форма 1*);

* На сьогодні діють форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, затверджені наказом Мін’юсту від 18.11.2016 р. № 3268/5.

2) протокол загальних зборів засновників юрособи (оригінал або нотаріально засвідчена копія);

3) 1 екземпляр статуту;

4) оригінал або нотаріально засвідчена копія довіреності особи, що подає пакет документів реєстраторові.

Для ФОП:

1) заява (форма 10);

2) оригінал або нотаріально засвідчена копія довіреності особи, що подає пакет документів реєстраторові (якщо документи подаються представником майбутнього ФОП). Якщо документи подаються особисто майбутнім ФОП, то він просто пред’являє свій паспорт.

Також відразу при проходженні держреєстрації (як юрособи, так і ФОП) реєстраторові можуть подаватися:

а) заява про перехід на спрощену систему оподаткування**;

** Форма заяви затверджена наказом Мінфіну від 20.12.2011 р. № 1675.

б) реєстраційна заява платника ПДВ (форма № 1-ПДВ***).

*** Див. додаток 1 до Порядку реєстрації платником ПДВ, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 р. № 1130.

При цьому треба зважати на те, що

фермерське господарство «стрибнути» через реєстратора на групу 4 єдиного податку не зможе

А все тому, що для реєстрації «єдинником» на цій групі заява не подається. ПКУ встановлює для таких суб’єктів абсолютно інші документи і порядок переходу на спрощену систему оподаткування (див. п.п. 298.8.1 ПКУ)****.

**** Див. детальніше про можливі форми оподаткування ФГ на с. 8 цього номера.

Проте в процедурі держреєстрації ФГ є одна спірна деталь.

Як ми вже сказали, фермерське господарство підлягає держреєстрації тільки за умови набуття громадянами — засновниками ФГ права власності або користування земельною ділянкою.

Здавалося б, при держреєстрації потрібно надати документ, що підтверджує цей факт. Так воно і було до 2015 року. Тільки Закон № 755 у нинішній редакції не містить подібної умови.