19

Закон про врегулювання конфлікту інтересів ухвалено повторно з пропозиціями Президента.

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон про внесення змін до статті 59-1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів № 3034а від 27.08.2020 з Пропозиціями Президента.

Зазначений закон був ухвалений Верховною Радою 03.12.2020 та направлений на підпис Президенту. Проте Володимир Зеленський його не підписав та повернув у Раду з пропозиціями. Тобто, скористався «правом вето».

Закон первісно був ухвалений у наступній редакції:

«Стаття 59-1. Конфлікт інтересів

  1. Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності сільських, селищних, міських голів, секретарів, депутатів сільської, селищної, міської ради, заступника голови, депутатів районної, обласної, районної у місті ради здійснюється відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”».

Президенту такий текст не сподобався, тому він відмовився його підписувати та запропонував викласти статтю 59-1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” в наступній редакції:

“1. Статтю 59-1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2014 р., № 49, ст. 2056) викласти в такій редакції:

“Стаття 59-1. Конфлікт інтересів

  1. Сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у місті ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.
  2. Якщо неучасть осіб, зазначених у частині першій цієї статті, у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності відповідної ради, іншого колегіального органу, особи, в яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь у прийнятті радою, іншим колегіальним органом рішення за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання колегіального органу.
  3. Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов’язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу”.

Президент вважав, що порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів у діяльності сільських, селищних, міських голів, секретарів, депутатів сільської, селищної, міської ради, голови, заступника голови, депутатів районної, обласної, районної у місті ради мають бути унормовані у Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні”.  

Крім того, поза увагою Закону залишилося питання врегулювання конфлікту інтересів у діяльності голів обласних, районних, районних у містах рад.

Голови обласних, районних, районних у містах рад обираються відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради та відповідно є посадовими особами місцевого самоврядування (частина перша статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, абзац третій статті 3 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”).

Згідно із Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України “Про запобігання корупції” (стаття 121).

Відтак на голів обласних, районних, районних у містах рад як посадових осіб місцевого самоврядування мають поширюватися вимоги Закону України “Про запобігання корупції”, у тому числі щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Також повідомлялося, що Президент заветував закон про відновлення конкурсів на державну службу, оскільки його не влаштовують норми про порядок призначення міністрів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб бути в курсі найважливіших подій.