9

Питання:

В 15 років я виїхав за навчальною візою до іншої країни і живу в ній по сьогодення. Я отримав громадянство, закінчив школу і армію в цій країні. Тепер я хочу повернутися назад до України – отримати вищу освіту. Але я не хочу проходити армію знову. На облік в армії України я не встиг потрапити бо поїхав дуже зарано.

Чи можуть мене призвати до армії, якщо я не стою на обліку і служив у армії іншої країни? Також маю поганий зір.


Відповідь:

Військовий обов`язок передбачений для громадян України ( згідно до ст. 1 Закону України “Про військовий обов`язок і військову службу”) та не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

Якщо Ви є громадянином України, то відповідно,  військовий обов`язок розповсюджується на Вас.

Тому, при вступі до закладу, військовий облік буде вести навчальний заклад та Ви будете вимушені стати на облік в військоматі за місцем реєстрації проживання.

Разом з тим, згідно до ч.8 ст.17 Закону, Ви маєте право на відстрочення від строкової служби в армії на весь час навчання в вищому  навчальному закладі (за умови денної форми навчання).

Згідно до ст. 17 Закону, Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за рішенням районної (міської) призовної комісії відповідно до цього Закону за сімейними обставинами, станом здоров`я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти.

Крім того, якщо Ви досягли 27 років, то Ви звільняєтесь від призову на строкову службу на підставі ч.1 ст. 18 Закону відповідно до якої, від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються громадяни України:які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;

Але на військовий облік Ви зобов`язані стати, у будь якому випадку, це необхідно під час реєстрації (або зміни) місця проживання, вступу до навчального закладу та прийому на роботу.

Таким чином, якщо Ви досягли 27 річного віку,  то Ви звільняєтесь від призову на строкову службу в армії, якщо не досягли то маєте право на відстрочку на період навчання у вищому навчальному закладі за умовою здобуття навчання за денною формою. 

Що стосується Вашого зору, то ступень придатності або непридатності (або надання відстрочення від строкової служби за станом здоров`я) може бути встановлено тільки в результаті проходження військово лікарської комісії ( ВЛК) за направленням військомату.

 

окгшк6
 
Адвокат Марина Бекало
B2BConsult всеукраїнський онлайн сервіс консультацій із законодавства