96

 

Действенное решение по борьбе с необоснованным повышением тарифов предложила харьковчанка Tatyana Savchenko на странице паблика За отмену платы за транспортировку газа.

“Я решила прекратить оплачивать доставку газа с 01 января 2021, т.к. облгазы все равно не остановятся, пока не доведут тарифы до 5-6 грн/м3, поднимая их каждые полгода” – написала Татьяна.

Далее она рассказала как это сделать.

 

Законно не платить можно, если у вас идет спор с облгазом по тарифу. 

На письма по электронке они перестали отвечать, служба 1545 тоже уже не отвечает, так что надо эти письма отправлять по почте заказным письмом с уведомлением, или отнести им лично, чтобы там поставили номер входящего письма на копии.

Это первое письмо из трех, которые надо будет отправить. После получения ответа из облгаза, что тарифы устанавливает НКРЕ, надо будет написать письмо в НКРЕ (аналогичное этому, только без запроса копий приказа и договора).

НКРЕ также пришлет ответ ни о чем. И после этого вы отправляете еще одно письмо в облгаз, в котором сообщаете, что так как вы не получили копий запрошенных документов и ответов на свои вопросы, то вынуждены прекратить оплату за доставку газа.

Даже если дойдет до суда, СУД НЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ, ПОКА НЕ РАЗРЕШЕН СПОР.

Даже если облгаз в процессе суда ответит на все ваши вопросы(чего не случится), копий документов он все равно не предоставит, т.к. их не существует.

И даже если суд посчитает, что спор урегулирован, то за тот период, пока шел спор, плата за доставку газа не насчитывается.

Цифры по своему облгазу ищите здесь нажав на календаре на 30 декабря, и на кнопку”Решения НКРЕ”

Ищите постанову по своему облгазу. В додатке (надо нажать) все цифры по вашему облгазу.

 

Вот текст запроса:

АТ ОПЕРАТОР ГРС «ХАРКІВГАЗ»

61109, Харків, вул.Безлюдівська,1

тел. 0672444699

Від __________________

адреса: ___________________

тел. ______________ 

ел. адреса: _____________________________

З А П И Т на отримання публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону №1023-XII від 12.05.1991, Про захист прав споживачів», та Постанови КМУ від 21.02. 2017 р. N 95 «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових»,

ПРОШУ НАДАТИ:

1.Копію наказу Державного комітету по нафті та газу від 14 березня 1994 року № 116, згідно якому створене АТ «Харківгаз» шляхом перетворення Державного підприємства по газопостачанню та газифікації “Харківгаз” у Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Харківгаз”. Цей наказ був зазначений у вашому статуті та всіх встановчих документах до 2019 року.

2.Копію договору оренди газорозподільних систем або їх складових Харківської обл. від 2017 року, на підставі якого ви використовуєте газорозподільні мережі у своїй господарській діяльності, згідно Постанови КМУ від 21.02. 2017 р. N 95 «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових».

3.Техніко-економічне обгрунтування зростання тарифу на розподіл газу на 2021 рік.

Згідно Постанови НРКЕКП від 30.12.2020 № 2782 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ХАРКІВГАЗ» на 2021 рік, та даним, які ви надали НРКЕКП ваші плановані затрати становлять:

Матеріальні витрати, усього 397 832 600 грн.

у т. ч.: вартість газу на виробничо-технологічні витрати, нормовані та питомі втрати, та власні потреби 369 006 300 грн.

Витрати на оплату праці 400 409 000 грн.

Амортизаційні відрахування 17 001 000 грн.

витрати на заміну лічильників та/або створення обмінного фонду лічильників 15 460 200 грн.

інші витрати 40 329 000 грн.

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантовано право на отримання, зберігання та поширення інформації. Гарантія права на інформацію забезпечується обов’язком органів державної влади та органів місцевого самоврядування, як розпорядників інформації, оприлюднювати інформацію, яка була отримана або створена в процесі їхньої діяльності згідно зі статтями 3, 4, 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому згідно зі статтею 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Зважаючи на вищенаведене, відповідно до статей 5, 6, 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 6 Закону України «Про інформацію»:

прошу надати інформацію:

1. Куди витрачається газ на виробничо-технологічні витрати, нормовані та питомі втрати, та власні потреби на суму 369 006 300 грн., що становить 58 572 429м3, якщо доведення газу до стандартних умов вже сплачують споживачі? У 2020 році ви звітували, що знайдено більше сорока точок витоків, але витоки газу тільки збільшилися. Надайте перелік точок споживання та витрат з вказівкою обсягу за 2019, та 2020р.

2. Перелік майна (с вказівкою ціни та дати придбання) на яке нараховується 17 001 000 грн. амортизаційних відрахувань.

3. Кількість осіб (з вказівкою міста або селища) якім у 2019, та у 2020р. була проведена заміна лічильників з вказівкою марки, помісячно.

4. Скільки всього лічильників газу встановлено у Харківській обл.(побутові + промислові, окремо).

5. Кількість, вартість та марка лічильників газу які були придбані у 2019 та 2020р.

6. Що входить до складу інших витрат у розмірі 40 329 000 грн. які плануються у 2021р?

7. Кількість вашого персоналу: адміністративного, операційного, робітників. Надайте затрати на оплату праці по цим групам.

8. В якому обсязі виконана програма інвестицій за 2020 рік.

ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 20 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ», ПРОШУ НАДАТИ ВІДПОВІДЬ ПРОТЯГОМ 5 РОБОЧИХ ДНІВ З ДНЯ ОТРИМАННЯ ЗАПИТУ. ВІДПОВІДЬ ПРОШУ НАДАТИ У ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМІ, ТА НАДІСЛАТИ НА ЕЛ. АДРЕСУ: LOZOVIE@GMAIL.COM

ЗВЕРТАЮ ВАШУ УВАГУ, ЩО У ВИПАДКУ НЕНАДАННЯ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТ АБО НАДАННЯ НЕПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, БУДУ ЗМУШЕНИЙ ВИМАГАТИ ПРИТЯГНЕННЯ ВАС ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СТАТТЕЮ 212-3 КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ.

Одночасно нагадую, що запитані дані не мають відношення до захищених персональних даних, конфіденційної інформації, яка визначається спеціальним наказом, завіреним в міністерстві Юстиції України та обґрунтовується загрозою для національної безпеки та оборони країни. Якщо, запитувана інформація виявилася засекреченою або для службового користування обов’язково будь ласка вкажіть – коли та під яким номером в Державному реєстрі, згідно постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1991 року № 731, чинний, поточна редакція від 01.04.2018, «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно – правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

Окрім цього, якщо я не зможу отримати цей документ – я не буду мати можливості сплачувати за доставку газу.

02.01.2021г. ________________________

 


оннннненннн

 

Микола Івановspilno