9

 

Рішення ВС у справі №1940/1387/18 https://cutt.ly/QjhBW46

 

КАС розглянув справу №1940/1387/18 про визнання протиправним наказу Тернопільської міськради «Про встановлення плати за надання послуг у закладах дошкільної освіти для батьків, діти яких не зареєстровані у м.Тернополі».

Позивачка вважала, що наказ нівелює право на доступність та безоплатність дошкільної освіти та запроваджує дискримінацію за ознакою місця реєстрації.

 

Із обґрунтованістю позову КАС погодився з огляду на наступне.

Держава забезпечує доступність і безоплатність освіти в державних і комунальних навчальних закладах (ч.2 ст.53 Конституції).

Доступність – це створення державою можливостей для реалізації права на освіту.

Безоплатність – можливість здобуття освіти без внесення плати за освітні послуги, безоплатність яких визначена ч.3 ст.53 Конституції. Забезпечення безоплатності освіти є однією з гарантій її доступності.

Прийняття оскаржуваного наказу суперечить цій конституційній гарантії, оскільки запроваджує доступність освіти на платній основі.

За умови, коли дитині вже забезпечено доступність отримання освіти в дошкільному навчальному закладі, на орган місцевого самоврядування покладається обов’язок забезпечити її безоплатність НЕЗАЛЕЖНО від місця реєстрації дитини.

Тому безпідставним є перекладання цього обов’язку одним органом місцевого самоврядування на інший з причин реєстрації дитини на іншій території.

Згідно з ч.3 ст.37 ЗУ «Про дошкільну освіту» джерелами фінансування закладу дошкільної освіти можуть бути кошти: засновника; бюджетів; батьків; інші кошти, не заборонені законодавством.

 

Отже, кошти батьків можуть бути одним із джерел фінансування закладу дошкільної освіти, але НЕ основним і НЕ обов’язковим.

 

ZakonOnline