Використання суб’єкт господарювання печатки не є обов’язковим

У відповідності до статті 58-1 Господарського Кодексу України суб’єкт господарювання має право використовувати в своїй діяльності печатку. Використання підприємством печатки не є обов’язковим .
Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування.Копія документа, який подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається завіреною в установленому порядку, якщо на такий копії проставлений ​​підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи – підприємця.Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не має права вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа в разі, якщо така вимога не встановлена законом.
Наявність або відсутність відбитку печатки підприємства на документі не створює юридичних наслідків.
Виготовлення, продаж та / або придбання печаток здійснюється без отримання будь-яких документів дозвільного характеру.
Відповідно, внесені зміни до законодавчих актів, що регулюють діяльність суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм щодо того, що печатка більш не є обов’язковим атрибутом юридичної особи.Крім того, якщо раніше законодавством було встановлено, що на печатці повинні бути відображені найменування та ідентифікаційний код суб’єкта господарювання, то тепер вимоги до змістовної частини печатки скасовані.