Відкриття банківського рахунку

Наступний етап, яким супроводжується початок повноцінної роботи підприємства – це відкриття поточного рахунку юрособи. Ви маєте право відкрити рахунок у будь-якому комерційному банку. 
Відкриття банківського рахунку ФОП
Перелік документів для відкриття поточного рахунку фізичної особи-підприємця
Документи на відкриття рахунку подає у банк особисто підприємець. Рахунок відкривається за наявності оригіналів документів, що засвідчують особу фізичної особи-підприємця (для резидента України – паспорт і ідентифікаційний номер).
 • Заява про відкриття рахунку, яка підписана фізичною особою-підприємцем (банківська форма).
 • Паспорт та оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичній особі-підприємцю (та/або довіреній особі).
 • Картка із зразками підписів підприємця (та/або довірених осіб) та відбитка печатки (за наявності у підприємця печатки), засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку.
 • Опитувальник (банківська форма).
Відкриття банківського рахунку юридичної особи
Щоб відкрити рахунок юридичної особи, потрібно надати банку такі документи: 
 • Заяву на відкриття поточного рахунку з підписом керівника підприємства або його уповноваженої особи. 
 • Копію зареєстрованого статуту. Якщо підприємство зареєстровано на основі модельного статуту, ви маєте подати копію рішення про реєстрацію юрособи на підставі модельного статуту. Ця копія має бути підписана усіма засновниками. 
 • Картку зі зразками підписів.
Громадянин, який відкриває від імені підприємства поточний рахунок в банку, має пред’явити документ, який засвідчує його особу – паспорт. Уповноважені представники юридичних осіб також надають завірені документи, які підтверджують їх повноваження. Фізичні особи з іноземним громадянством, які є резидентами України, зобов’язані пред’явити документ, який підтверджує їх внесення до реєстру платників податків
Щоб відкрити поточний рахунок для формування статутного капіталу необхідні документи: 
 • Заява про відкриття поточного рахунку з підписом особи, яка уповноважена на відкриття рахунку засновниками суб’єкта господарювання; 
 • Копія установчого документа (статуту). Якщо рахунок відкривається для формування статутного капіталу акціонерного товариства, замість установчого документа подається рішення/договір про створення цього товариства. У випадку, якщо подати оригінал неможливо, надається нотаріально завірена копія. 
 • Завірене рішення засновників про визначення тої чи іншої особи, якій надається право на відкриття/розпорядження банківським рахунком. Рішення подається у форматі довіреності або її завіреної нотаріально копії. 
Якщо мова йде про відкриття банківського рахунку для формування статутного капіталу підприємства, засновником якого є одна особа, необхідно подати:
 • Заяву про відкриття поточного рахунку. В графі «Додаткова інформація» необхідно зазначити дані про те, що рахунок відкривається для формування статутного капіталу господарського товариства. Обов’язково вкажіть, що засновником даного товариства є одна особа. 
 • Копія установчого документа (статуту).
 • Довіреність на особу, яка може відкривати та розпоряджатися рахунком суб’єкта господарювання. Якщо рахунок відкриває особисто засновник, то цей документ не знадобиться.
Функціонувати поточний банківський рахунок починає після отримання банком необхідних документів, а також – отримання баком повідомлення про взяття рахунку на облік місцевим органом Державної податкової служби. 
Примітка: згідно сучасного законодавства, мінімальний розмір статутного капіталу для більшості підприємств є довільним – до нього не висуваються жодні вимоги.