Проектне фінансування

Проектне фінансування - Прямі Інвестиції

Повний спектр інвестиційних послуг для корпоративних і приватних клієнтів.

Що таке Проектне фінансування (кредитування)?

Особливістю фінансування інвестиційних проектів є те, що джерелом обслуговування боргових зобов’язань є грошові потоки, які генеруються проектом. Специфіка цього виду інвестування полягає в тому, що оцінка витрат і доходів здійснюється з урахуванням розподілу ризику між учасниками проекту.

Проектне фінансування (ПФ) – це метод залучення довгострокового позикового фінансування для великих проектів, за допомогою фінансового інжинірингу, заснований на позику під грошові потоки, створювані тільки самим проектом, і є складним організаційним і фінансовим заходом щодо фінансування і контролю виконання проекту його учасниками. Це відносно нова фінансова дисципліна, яка за останні 20 років отримала широке поширення в розвинених країнах світу.

Етапи роботи над проектом:

1. Попередня оцінка інвестиційного проекту, його фінансової спроможності, доцільності і можливості бути реалізованим.

2. Оцінка фінансових потреб проекту, в тому числі: всебічний аналіз проекту (фінанси, інвестиції, збут / маркетинг, виробництво, активи); побудова фінансової моделі конкретного проекту для перевірки фінансових результатів; виявлення неефективних ділянок; виявлення можливостей оптимізації технології реалізації проекту.

3.Організація маркетингових досліджень: оцінка ємності ринку, конкурентоспроможності товару, обсягів продажів і технологій просування.

4. Розробка схем фінансування (структурування угоди) і визначення оптимального способу фінансування проекту.

5. Підготовка економічного обгрунтування (бізнес-плану) є підсумком роботи ініціатора до моменту звернення до кредитора (інвестора) і створюється для конкретного кредитора / інвестора, збільшуючи, таким чином, вірогідність залучення фінансування.

6. Пошук і залучення інвесторів (кредиторів).

7. Поточне обслуговування і моніторинг розвитку проектів. На практиці часто потрібно додаткове фінансування, реструктуризація заборгованості або оптимізація витрат. Для оцінки ефективності ПФ використовуються загальноприйняті в світовій практиці фінансового менеджменту показники ефективності інвестицій, підходи і методи, описані багатьма авторами і які показують об’єктом подальших досліджень авторів.

Основні переваги проектного фінансування для підприємства:

 – основним фактором для отримання проектного фінансування є сам проект, і тільки потім платоспроможність позичальника;

 – найчастіше при проектному фінансуванні терміни кредитування набагато перевищують стандартні банківські продукти, а процентна ставка на порядок нижче;

 – відсутність додаткових застав, тобто активів, які не беруть участі в самому проекті, проте досить частим вимогою інвестора є власна участь ініціатора в проекті.

Основні критерії ініціатора (потенційного позичальника) для отримання інвестиційного кредиту:

 – стабільний фінансовий стан вже діючого, часто не пов’язаного з ПФ, бізнесу;

 – професіоналізм позичальника (важливим критерієм є досвід ведення бізнесу, залучення і реалізація подібного виду фінансування в минулому, а також відповідної кваліфікації персоналу);

 – участь власними коштами (як правило, потрібно від позичальника участь в реалізації проекту власними коштами від 20-30%);

 – позитивна кредитна історія не тільки самого проекту / бізнесу, а й ініціатора (аналізується банком на предмет сумлінного виконання ініціатором своїх зобов’язань перед кредиторами);

 – платоспроможність (будується прогноз грошових потоків – cash-flow – з урахуванням факту здійснення проекту, а також оптимальний графік окупності проекту / погашення кредиту / повернення інвестицій).

Ризики проектного фінансування і способи їх мінімізації

Безумовно, проектне фінансування більш ризиковано, ніж поточне фінансування. На відміну від, наприклад, кредитування оборотних коштів підприємства або касових розривів, тут не завжди існує можливість отримання адекватної застави на інвестиційній фазі проекту так як предметом застави завжди виступає Цілісний Майновий Комплекс, відбудовувати / купується за рахунок коштів інвестора / кредитора.

Основні ризики проектів:

1. Економічний ризик – ризик того, що продукція проекту не зможе бути продана за ціною, що покриває всі витрати проекту, а також витрати по обслуговуванню боргу.

2. Політичний ризик.

3. Юридичні ризики – складність отримання ліцензії, дозволу на початок робіт, введення в експлуатацію і т.п.

Також можливі додаткові ризики, пов’язані із затримкою введення об’єкта в експлуатацію (корупційна складова), підвищення цін на сировину і матеріали при незмінній вартості реалізації готової продукції на внутрішньому ринку, перевищення кошторису будівництва.

Для мінімізації ризиків в проектному фінансуванні як правило використовується схема пайової участі інвестора в статутному фонді (венчурний капітал); за умови, що інвесторів кілька досягається пропорційний розподіл ризиків між усіма учасниками проекту.

Крім того, для мінімізації ризиків можливе застосування такого фінансового інструменту, як страхування самого об’єкта інвестування, сировинних і товарних потоків.

Контакти:

Адреса: м. Київ, вул. Білоруська, 30

тел .: +38 068 489-96-46

Електронна поштаinfo.moe.pravo@gmail.com