Написання бізнес-планів та ТЕО

Написання бізнес-планів та ТЕО - Прямі Інвестиції

Складання Техніко-Економічних Обгрунтувань, написання Бізнес-Планів, побудування довгострокового cash-flow.

Бiзнес-план – це основоположний документ для початку реалізації будь-який бізнес-ідеї, будь-якого проекту. Він описує бізнес-модель майбутньої компанії, і її розвитку, плановану продукцію або послуги, оцінює потреби ринку, і способи просування продукції на ринках збуту, фінансові потреби, структуру фінансування, порядок залучення кредиту, інвестицій, лізингу; показує фінансові результати і ризики проекту.

Бізнес-план необхідний для:

  1. залучення інвестицій
  2. отримання кредиту
  3. розробки стратегії розвитку Вашого бізнесу
  4. оцінки Ваших реальних можливостей

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) – це вивчення економічної вигідності, аналіз і розрахунок економічних показників створюваного інвестиційного проекту. Метою проекту може бути створення технічного об’єкта або будівництво, або реконструкція існуючої будівлі.

Головним завданням при складанні ТЕО є оцінка витрат на інвестиційний проект і результати його впровадження, аналіз терміну окупності проекту.

Ми підготуємо техніко-економічне обґрунтування проекту суб’єктів малого підприємництва для отримання субсидій за програмами підтримки малого і середнього бізнесу.

 Що ж є основними відмінностями ТЕО від бізнес-плану?

Зазвичай ТЕО складається для нових проектів на вже існуючому підприємстві, тому такі блоки, як маркетингові дослідження, аналіз ринку, опис підприємства і товару не описуються в таких ТЕО.

При розробці ТЕО робиться припущення про те, що ринкові (маркетингові) параметри заздалегідь відомі і не потребують додаткового опису та обґрунтування. Управлінський блок описується в основному по відношенню до управління виробничими ресурсами.

Але іноді виникає ситуація і додатково в ТЕО наводяться докладні дані про аналіз технологій та обладнання, і причини їх вибору.

Таким чином, Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) є більш коротким і змістовним документом, ніж повноцінний бізнес-план.

Фінансово-економічне обґрунтування (ФЭО) – на відміну від бізнес-плану, ФЕО не містить маркетингового, виробничо-технологічного та управлінського блоків. При розробці ФЕО робиться припущення про те, що ринкові (маркетингові) і виробничо-технологічні й управлінські параметри заздалегідь відомі і не потребують додаткового опису та обґрунтування.

 Складання резюме інвестиційного проекту – це документ, призначений для інвесторів, що містить необхідну інформацію, на підставі якої інвестор приймає рішення про доцільність подальшого вивчення бізнес-проекту на предмет його можливого фінансування.

Резюме інвестиційного проекту – це свого роду гранично скорочений бізнес-план, що надається потенційному інвестору. Особливість цього документа полягає в тому, що в ньому коротко описуються результати бізнес-планування: фінансово-економічні результати, короткий огляд ринку, продукту і команди, а також детально описується пропозицію потенційним інвесторам.

Контакти:

Адреса: м. Київ, вул. Білоруська, 30

тел .: +38 068 489-96-46

Електронна пошта: info.moe.pravo@gmail.com