Ліквідація юридичної особи за рішенням власників (учасників, акціонерів) юридичної особи

Ліквідація юридичної особи — припинення існування юридичної особи шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – Єдиний державний реєстр). В Україні передбачені наступні підстави ліквідації:

  • за рішенням власників (учасників, акціонерів) юридичної особи;
  • за судовим рішенням, що не пов’язане з банкрутством
  • ліквідація шляхом банкрутства.

Строки ліквідації компанії передбачити дуже важко. Строк пред’явлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняє свою діяльність, не може бути менше двох місяців (ч. 5 ст.105 ЦКУ), що встановлює мінімальний строк ліквідації. Крім того, перевірки зі сторони органів влади, продаж активів компанії, стягнення дебіторської та кредиторської заборгованості, а також багато інших дій пов’язаних з ліквідацією, можуть тривати значно більше двох місяців.

Існує безліч питань, що виникають в процесі ліквідації: з чого ж треба розпочати? Яким має бути перший крок? Розглянемо покроково, які саме дії необхідно вчинити та порядок цих дій, з врахуванням роз’яснень наданих ДФС у м. Києві.

Зазвичай ліквідація розпочинається з рішення власника (учасників або акціонерів), це перший крок до припинення існування підприємства. Такі рішення приймаються на загальних зборах власників, акціонерів і оформлюють протоколом загальних зборів учасників. Крім того, приймається рішення хто буде входити до складу ліквідаційної комісії та визначаються їх повноваження.

Другий крок – це повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію про початок процедури ліквідації підприємства. Учасники зобов’язані письмово, протягом 3х робочих днів, повідомити про припинення юрособи орган, який здійснює державну реєстрацію (ч.1 ст. 105 ЦКУ).

При цьому, слід подати примірник оригіналу (нотаріально засвідчену ксерокопію) рішення про припинення юрособи, а також документ, яким затверджено склад комісії про припинення або ліквідатора.

Після отримання документів до Єдиного державного реєстру вносяться відповідні відомості про те, що юрособа перебуває у процесі припинення.

Третій крок – повідомлення контролюючих органів про початок процедури ліквідації підприємства. Платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючі органи за місцем обліку про його ліквідацію (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації) (п. 11.1. Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого Наказом Мінфіну від 09.12.2011р. № 1588).

Четвертий крок – визначення кредиторів та повідомлення їх про початок процедури ліквідації компанії. Проаналізувавши дані бухгалтерського обліку та інші документи компанії, необхідно самостійно виявити кредиторів і направити їм відповідні повідомлення з пропозицією направити свої вимоги (ч. 4 ст.105 та ч.1 ст.111 ЦКУ).

Наступний, п’ятий крок, передбачає продаж активів підприємства, розрахунки з усіма кредиторами, складання ліквідаційного балансу.

Слід зазначити, що основним моментом перед продажем активів є проведення інвентаризації, оцінка майна.

Задоволення вимог кредиторів також входить здійснення всіх розрахунків по сплаті податків, зборів, єдиного внеску та страхових внесків. У разі, якщо після розрахунків з кредиторами ще залишаються будь-які активи, необхідно провести розрахунки з учасниками (власниками, акціонерами) компанії.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи та забезпечує подання до Центру обслуговування платників податків за місцем реєстрації такого платника (ч. 11 ст.111 ЦКУ).

Шостий крок – звільнення працівників.

Кодекс законів про працю передбачає захист прав найманих працівників підприємства, що ліквідується (п.1 ст. 40 КЗпП). При цьому слід дотримуватись певних правила стосовно порядку припинення трудових договорів із найманими працівниками. А саме:

  • попередити працівників за 2 місяці до дати звільнення;
  • обов’язкове працевлаштування деяких категорій працівників (вагітні жінки та жінки, які мають дітей віком до 3х років, самотні матері за наявності дитини віком до 14-ти років або дитини-інваліда;
  • виплата вихідної допомоги (ст. 44 КЗпП);
  • проведення остаточного розрахунку з працівниками (ст. 116 КЗпП).

Наступний (сьомий) крок – це закриття банківських рахунків компанії, анулювання свідоцтв, дозволів та виключення з реєстрів.

Для оперативного та якісного проведення процедури припинення та зняття з обліку в контролюючих органах платнику податків необхідно вжити заходів для закриття розрахункових рахунків в банківських установах та отримання виписки по рахунку за останні 3 роки (період, що дорівнює 1095 дням), анулювання свідоцтв, дозволів, акредитації на митниці, виключення з реєстрів, тощо. (ст.111 ЦКУ).

Восьмий крок – перевірка контролюючого органу. Документальні позапланові перевірки платників податків, щодо яких прийнято рішення про припинення юрособи, розпочато процедуру реорганізації юрособи (крім перетворення), закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків (пп. 78.1.7 ПКУ).

Крім того, керівник органу ДФС може прийняти рішення про зняття з обліку без проведення документальної перевірки у разі, якщо суб’єкт господарювання не звітує або звітує про відсутність операцій, не має відкритих розрахункових рахунків (не відкривались або закриті більше ніж 1095 днів або виписка банку підтверджує відсутність руху коштів), не має податкового боргу, не має працівників (всіх звільнено), анульовано свідоцтва платника ПДВ, виключено з реєстрів та ін.

Дев’ятий крок – отримання довідок від ДФСУ та ПФУ. Після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов’язань такого платника податків та його відокремлених підрозділів, у разі відсутності заперечень контролюючого органу щодо здійснення державної реєстрації припинення юрособи, та встановлення факту відсутності заборгованості платника податків перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють контролюючі органи.

Орган ДФС підписує обхідний лист такого суб’єкта господарювання та в порядку обміну інформацією між органами ДФС та Єдиним державним реєстром направляє інформацію про відсутність заперечень проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (ст. 13 Закону від 15.05.2003 р. № 755-IV).

Важливо! Після отримання довідок з ДФСУ та ПФУ необхідно вдруге звернутись до державного реєстратора для внесення запису про те, що юрособа припинена і виключена з Єдиного державного реєстру.

Крок десятий – передбачає передачу документів до архівних установ, знищення печаток та штампів. Необхідно передати до відповідної архівної установи документи, які підлягають тривалому зберіганню, в результаті чого отримати відповідну довідку. Для прикладу, тривалому зберіганню підлягають відомості про виплату заробітної плати, тощо.

Зверніть увагу! Норма щодо зобов’язання здавати печатки і штампи для знищення в органи внутрішніх справ втратила чинність, тому необхідно самостійно організувати знищення печаток та штампів компанії, склавши відповідний акт (наказ Мін’юсту від 14.03.2013 №430/5).

І, останній крок – внесення відомостей про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру. Після завершення попередніх етапів процедури ліквідації компанії, необхідно внести запис до Єдиного державного реєстру про остаточну ліквідацію компанії як юридичної особи.

Кінцевим етапом в процедурі ліквідації підприємства є внесення державним реєстратором до Реєстру даних про проведення реєстрації припинення юридичної особи шляхом ліквідації, про що видає ліквідатору (голові ліквідаційної комісії) повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (ст. 17 Закону від 15.05.2003 р. № 755-IV

Джерело

Author: moepravoinform

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *