Гарантія

Практично кожен споживач може зіткнутися з ситуацією, коли ви купуєте наприклад смартфон, телевізор або кухонний комбайн, а вже через тиждень він перестає працювати. Як же діяти в подібних випадках і що потрібно зробити, щоб обміняти, відремонтувати або повернути неякісний товар?

Що таке гарантійний термін?

У відповідності до пункту 5 статтіЗакону України Про захист прав споживачів – гарантійний строк, це строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або будь-яка третя особа) бере на себе зобов’язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни відповідної продукції у зв’язку з введенням її в обіг.

Варто зазначити, що гарантійний термін встановлюється на непродовольчі товари тривалого користування. На продовольчі товари, а також товари нетривалого і разового користування, такі як косметичні та парфумерні вироби, предмети санітарії та гігієни, лікарські препарати, побутову хімію встановлюється термін придатності.

Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або будь-якому іншому документі, що додається до продукції, але при цьому важливо розуміти, що працездатність та усунення заводських дефектів гарантує безпосередньо виробник, а не продавець, компанія-постачальник або авторизований сервісний центр. Гарантійні зобов’язання також включають в себе і будь-які зобов’язання виробника, виконавця або продавця, передбачені рекламою.

Перелік груп технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, встановлений Кабінетом Міністрів України.

Важливо знати, що у відповідності до пункту 4 статті 6 Закону України Про захист прав споживачів забороняється введення в обіг фальсифікованої продукції, тому купуючи товари без документів, передбачених законодавством України ви піддаєте себе ризику неодержання гарантії від виробника, та несете загрозу здоров’ю і життю вас і ваших близьких у разі використання товарів, що несуть підвищену небезпеку при використанні.

Обміняти або відремонтувати неякісний товар можна тільки при наявності розрахункового документа, який видається при покупці і засвідчує факт і дату придбання, покупець зобов’язаний зберегти товарний або касовий чек, а також гарантійний талон на продукцію.

З якого моменту обчислюється гарантійний термін товару?

Початком використання товару є строк служби, який у відповідності до пункту 25 статтіЗакону України Про захист прав споживачів визначається, як календарний строк використання продукції за призначенням, починаючи від введення в обіг чи після ремонту, протягом якого виробник (виконавець) гарантує її безпеку та несе відповідальність за істотні недоліки, що виникли з його вини.

Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.

У разі продажу товарів за зразками, поштою, а також у випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціальної установки (підключення) чи складення – від дня їх здійснення, а якщо день передачі, установки (підключення) чи складення товару, а також передачі нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно перебувало у споживача до укладення договору купівлі-продажу, – від дня укладення договору купівлі-продажу.

Стосовно продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач має право пред’явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох років, а стосовно об’єкта будівництва – не пізніше десяти років від дня передачі їх споживачеві.

На сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби) гарантійний строк обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється постановою Кабінету Міністрів України.

При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті (зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків).

При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

Обов’язки та права споживача

Після купівля товару потрібно обов’язково враховувати умови його експлуатації, зберігання або транспортування, тобто дії самого споживача можуть привести до передчасного зносу і псування товару. Досить частими є випадки, коли при зверненні в сервісний центр його фахівці доводять, що псування товару могло статися виключно через порушення споживачем правил експлуатації або зберігання товару. До таких порушень можуть бути віднесені як явні дефекти (відколи, вм’ятини, тріщини), так і приховані, які може виявити тільки фахівець при більш ретельному огляді.

Статтею 8 Закону України Про захист прав споживачів визначено права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, має право вимагати:

  • пропорційного зменшення ціни;
  • безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
  • відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
  • розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
  • вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Вимоги споживача розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний термін, – технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу. Вимоги споживача щодо технічно складних побутових товарів розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Статтею 10 Закону України Про захист прав споживачів визначено права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг).

У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право на свій вибір вимагати:

  • безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) у розумний строк;
  • відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);
  • безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;
  • відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи;
  • реалізації інших прав, що передбачені чинним законодавством на день укладення відповідного договору.
Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або під час її виконання (надання), а в разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) – протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи протягом двох років з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором.